Prores Rzeszów Logo

Ogłoszenie o rekrutacji do Projektu – I TURA NABORU

Firma Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes Daniel Pawłucki informuje, iż w dniu 01.12.2022 zostały udostępnione dokumenty dotyczące udziału w projekcie „Podkarpacka akademia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego” realizowanym przez Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes Daniel Pawłucki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7. 1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującą dokumentacją projektową, w szczególności Regulaminem Projektu i Rekrutacji i Formularzem rekrutacyjnym, które są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania.

Ogłaszamy również, że w dniu 01.12.2022 rozpoczynamy I turę rekrutacji do Projektu „Podkarpacka akademia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego”.

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w terminie od 01.12.2022

osobiście – w Biurze Projektu:
Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes Daniel Pawłucki – ul. Przemysłowa 5 lok. 2, 35-001 Rzeszów, tel.: 531 716 006, 731 640 690,
w godzinach:

poniedziałek: 07.30 - 12.30

wtorek: 07.30 - 12.30

środa: 07.30 - 12.30

czwartek: 07.30 - 12.30

 

lub w punkcie rekrutacyjnym ul. Strażacka 12c/13, 35-312 Rzeszów

Harmonogram dostępności punktu rekrutacyjnego ul. Strażacka 12c/13, 35-312 Rzeszów:

Poniedziałek: 7:30 - 9:30

Wtorek: 14:30 - 16:30

Środa: 14:30 - 16:30

Czwartek: 7:30 - 9:30

Piątek: 14:30-16:30

 

  • pocztą – na adres Biura Projektu Podkarpackiego Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes Daniel Pawłucki – ul. Przemysłowa 5, lok.2, 35-001 Rzeszów
  • mailowo – na adres e-mail: projekt@prores.org

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE DOKUMENTY DO POBRANIA

Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest przedłożenie kompletu poprawnie uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych – tj. Formularz Zgłoszeniowy, Oświadczenie Zbiorcze i Oświadczenie Uczestnika Projektu (RODO), a także załączników do tych dokumentów, jeżeli są wymagane.

 

UWAGA! AKTUALIZACJA!
W związku ze zrekrutowaniem 50 Uczestników Projektu „Podkarpacka akademia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego” oraz zakończeniem rekrutacji, Punkt Rekrutacyjny, zlokalizowany pod adresem: ul. Strażacka
12c/13, 35-312 Rzeszów, zostaje zamknięty.

Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes Daniel Pawłucki
ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów

Daniel: +48 531 716 006
prores@prores.org
biuro@prores.org
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram