Prores Rzeszów Logo

Kurs z zakresu obsługi urządzeń nalewczo – odbiorczych

Oferujemy Państwu kursy z zakresu uzyskania uprawnień TDT do obsługi urządzeń nalewczo – odbiorczych
(tzw. nalewaki cystern) na napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych w transporcie drogowym dla dwóch klas materiałów niebezpiecznych: 2 klasa – gazy, 3 klasa – materiały zapalne ciekłe. 

Kursy prowadzone są zgodnie z art. 22 ust. 3 Ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Kurs na napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych cystern „nalewaki” składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego – łącznie dwa dni szkoleniowe. Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Szkolenie teoretyczne oraz egzamin teoretyczny odbywa się w naszej siedzibie w Rzeszowie natomiast szkolenie praktyczne wraz z egzaminem praktycznym odbywa się
w terminalach paliwowym oraz gazowym na terenie  woj. podkarpackiego.

Rozpoczęcie kursu: 20.02.2024 r.

Koszt szkolenia: 950 zł.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • przynajmniej wykształcenie zawodowe lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego;
  • ukończony 18 rok życia.
Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes Daniel Pawłucki
ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów

Daniel: +48 531 716 006
prores@prores.org
biuro@prores.org
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram