Kurs obsługi urządzeń NO

Kurs obsługi urządzeń NO

Oferujemy Państwu kursy z zakresu uzyskania uprawnień TDT do obsługi urządzeń nalewczo – odbiorczych (tzw. nalewaki cystern) na napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych w transporcie drogowym dla dwóch klas materiałów niebezpiecznych: 2 klasa – gazy, 3 klasa – materiały zapalne ciekłe. 
Kursy prowadzone są zgodnie z art. 22 ust. 3 Ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
Kurs na napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych cystern „nalewaki” składa się z dwóch etapów: teoretycznego
i praktycznego – łącznie dwa dni szkoleniowe. Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego.
Szkolenie teoretyczne oraz egzamin teoretyczny odbywa się w naszej siedzibie w Rzeszowie natomiast szkolenie praktyczne wraz z egzaminem praktycznym odbywa się terminalach paliwowym oraz gazowym na terenie  woj. podkarpackiego.
 
Koszt szkolenia: 800 zł
 
Warunki przyjęcia na kurs:
      • przynajmniej wykształcenie zawodowe lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego;
      • ukończony 18 rok życia.

Zapraszamy do współpracy !

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zapraszamy do kontaktu korzystając z poniższych danych teleadresowych bądź formularza kontaktowego.