Prores Rzeszów Logo

Doradztwo ADR

Oferujemy Państwu usługi doradcze zgodnie z wymaganiami przepisów 1.8.3 Umowy ADR oraz art. 40-41 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834, z późn. zm.).


Głównym zadaniem doradcy jest wprowadzanie procedur nadzorujących czynności związanych z przygotowaniem, nadaniem i przewozem materiałów niebezpiecznych oraz śledzenie zgodności tych działań z wymaganiami określonymi w umowie ADR i ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.


Doradca może być podmiotem niezależnym od przedsiębiorcy działającym na podstawie odpowiedniej umowy.

Oferowane przez nas usługi obejmują doradztwo z zakresu m.in.:

  • klasyfikacji towarów niebezpiecznych,
  • przewozu towarów niebezpiecznych (kontakt z pracownikami administracyjnymi, jak i kierowcami, magazynierami itp.),
  • wymagań dotyczących pakowania, załadunkiem, napełnianiem, rozładunkiem,
  • sporządzania sprawozdań rocznych i raportów powypadkowych,
  • oceny zgodności realizacji operacji transportowych z obowiązującymi przepisami ADR,
  • szkoleń dla pracowników.

 

Nasze portfolio obejmuje wieloletnie doradztwo ADR dla firm z wielu różnorodnych branż, m.in.:

transportowymi, spedycyjnymi, farmaceutycznymi, lotniczymi, hutniczymi, chemicznymi, mundurowymi, obrotu odpadami co daje nam bogate doświadczenie i znajomość problematyki powyższych gałęzi.

Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes Daniel Pawłucki
ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów

Daniel: +48 531 716 006
prores@prores.org
biuro@prores.org
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram