Doradztwo ADR

Doradztwo ADR

Oferujemy Państwu usługi doradcze zgodnie z wymaganiami przepisów 1.8.3 Umowy ADR oraz art. 40-41 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834, z późn. zm.).
Głównym zadaniem doradcy jest wprowadzanie procedur nadzorujących czynności związanych z przygotowaniem, nadaniem
i przewozem materiałów niebezpiecznych oraz śledzenie zgodności tych działań z wymaganiami określonymi w umowie ADR
i ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
Doradca może być podmiotem niezależnym od przedsiębiorcy działającym na podstawie odpowiedniej umowy.
 
Oferowane przez nas usługi obejmują doradztwo z zakresu m.in.:
   • klasyfikacji towarów niebezpiecznych,
   • przewozu towarów niebezpiecznych (kontakt z pracownikami administracyjnymi, jak i kierowcami, magazynierami itp.),
   • wymagań dotyczących pakowania, załadunkiem, napełnianiem, rozładunkiem,
   • sporządzania sprawozdań rocznych i raportów powypadkowych,
   • oceny zgodności realizacji operacji transportowych z obowiązującymi przepisami ADR,
   • szkoleń dla pracowników.

 

Nasze portfolio obejmuje wieloletnie doradztwo ADR dla firm z wielu różnorodnych branż, m.in.:
transportowymi, spedycyjnymi, farmaceutycznymi, lotniczymi, hutniczymi, chemicznymi, mundurowymi, obrotu odpadami co daje nam bogate doświadczenie i znajomość problematyki powyższych gałęzi.

Zapraszamy do współpracy !

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zapraszamy do kontaktu korzystając z poniższych danych teleadresowych bądź formularza kontaktowego.