BHP

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Oferujemy Państwu usługi związane z zapewnieniem wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z Ustawą – Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., rozdział X, art. 209 (1), art. 237 (11), m.in.:
    • Stały nadzór nad warunkami pracy (dla przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 100 pracowników);
    • Szkolenia wstępne w formie instruktażu ogólnego dla wszystkich grup pracowników;
    • Szkolenia okresowe dla wszystkich grup pracowników;
    • Szkolenia podstawowe i okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP (zatrudniających mniej niż 10 pracowników);
    • Audyty oraz bieżące doradztwo i wsparcie w zakresie BHP;
    • Sporządzanie niezbędnej dokumentacji z zakresu BHP, m.in.: postępowania powypadkowe, analiza i ocena ryzyka zawodowego, opiniowanie instrukcji BHP itp.;
    • Szkolenia dla pracowników z zakresu ppoż. i ewakuacji;
    • Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
    • Organizacja i prowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych.
 

Zapraszamy do współpracy !

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zapraszamy do kontaktu korzystając z poniższych danych teleadresowych bądź formularza kontaktowego.