BHP

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Oferujemy Państwu usługi związane z zapewnieniem wykonywania zadań związanych
z bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z Ustawą – Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., rozdział X, art. 209 (1), art. 237 (11), m.in.:
    1. Stały nadzór nad warunkami pracy (dla przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 100 pracowników);
    2. Szkolenia wstępne w formie instruktażu ogólnego dla wszystkich grup pracowników;
    3. Szkolenia okresowe dla wszystkich grup pracowników;
    4. Szkolenia podstawowe i okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP (zatrudniających mniej niż 10 pracowników);
    5. Audyty oraz bieżące doradztwo i wsparcie w zakresie BHP;
    6. Sporządzanie niezbędnej dokumentacji z zakresu BHP, m.in.: postępowania
     powypadkowe, analiza i ocena ryzyka zawodowego, opiniowanie instrukcji BHP itp.;
    7. Szkolenia dla pracowników z zakresu ppoż. i ewakuacji;
    8. Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
    9. Organizacja i prowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych.
 

Zapraszamy do współpracy !

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zapraszamy do kontaktu korzystając z poniższych danych teleadresowych bądź formularza kontaktowego.