Aktualności

OGŁASZAMY X TURĘ REKRUTACJI DO PROJEKTU „SZKOLENIA ZAWODOWE DLA KIEROWCÓW Z ZAKRESU PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR – WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE – II EDYCJA” NR RPSW.08.05.03-26-0070/19

Uprzejmie informujemy, że dziesiąta tura naboru w ramach projektu „Szkolenia zawodowe dla kierowców z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR – województwo świętokrzyskie – II edycja” planowana jest w terminie od 05.07.2021 r. godz. 08:00 do 19.07.2021 r. godz. 16:00.

 

Nabór będzie prowadzony na kurs realizowany zgodnie z następującym harmonogramem (Grupa nr 10):

23 24, 25 lipca 2021 r. (ADR podstawy)

30, 31 lipca 1 sierpnia 2021 r. (ADR cysterny)

1 sierpnia 2021 r. (egzaminy)

 

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w dniach i godzinach trwania naboru:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, w Ośrodku Szkolenia KARFAST w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żytnia 9,
  • za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Ośrodek Szkolenia KARFAST, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żytnia 9 (z dopiskiem Zgłoszenie do projektu „Szkolenia zawodowe dla kierowców z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR – województwo świętokrzyskie – II edycja”),
  • drogą elektroniczną na adres email: biuro@prores.org.

 

Jednocześnie informujemy, że w ramach dziesiątej tury naboru lista rankingowa główna składać się będzie maksymalnie z 8 formularzy zgłoszeniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie. Wszelkie informacje nt. projektu wraz z dokumentami rekrutacyjnymi są dostępne w zakładce https://prores.org/adr-dofin-z-ue-ii-edycja/.

Zapraszamy do współpracy !

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zapraszamy do kontaktu korzystając z poniższych danych teleadresowych bądź formularza kontaktowego.