ADR dofinansowane w ramach BUR

ADR dofinansowane w ramach BUR

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

OPERACJA KWALIFIKACJA

PROJEKT DOFINANSOWANY – USŁUGI ROZWOJOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZASADY REKRUTACJI W SUBREGIONIE RZESZOWSKIM

Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 31.12.2022 r.

Oferujemy Państwu kursy z zakresu:

   • przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR podstawowy oraz specjalistyczne w zakresie przewozu towarów w cysternach i klasy 1 (materiały i przed   mioty wybuchowe).
   • opróżniania i napełniania zbiorników transportowych towarami niebezpiecznymi tzw. “nalewaki cystern” dla klasy 2 (gazów palnych) i klasy 3 (materiały zapalne ciekłe).

Zapisy na ww. kursy odbywają się poprzez Operatora – Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Świlcza 145B, 36-072 Świlcza.

 

Do udziału zapraszamy osoby dorosłe, które ukończyły 21 rok życia:

   • mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębic   ki, leżajski, łańcucki oraz ropczycko-sędziszowski (woj. podkarpackie),
   • spoza ww. subregionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie jednego
   •    z powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki oraz ropczycko-sędziszowski, oraz które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),    pracują lub pobierają naukę na terenie woj. podkarpackiego,
   • zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności os. starsze i o niskich kwalifikacjach.

UWAGA: z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Proces rekrutacji krok po kroku:

INFORMACJA ZOSTANIE OGŁOSZONA NA STRONIE OPERATORA NA 10 DNI PRZED ODBLOKOWANIEM.

Proces zakładania konta poniżej.

   • W ramach jednego naboru masz możliwość wyboru wyłącznie jednej usługi rozwojowej.
   • Maksymalna kwota wsparcia, którą możesz otrzymać, to 8 000,00 zł – czyli wybrana przez Ciebie usługa rozwojowa może być kwalifikowana do kwoty 7272.73 zł.
   • Wpisz nasze szkolenie jako wybraną Usługę Rozwojową z Bazy Usług Rozwojowych (wpisz cenę szkolenia i nazwę naszej firmy). Znajdziesz nas w Bazie Usług            Rozwojowych wpisując w Zakładce „Wyszukaj organizatora” nazwę naszej firmy.
   • Linki do naszych szkoleń w bazie BUR: (pojawią się niebawem….)
   • Wybierz ścieżkę wsparcia: prefinansowanie/promesa/refinansowanie.
   • Prześlij formularz rekrutacyjny do Operatora w formie elektronicznej – każdemu zgłoszeniu zostanie nadany indywidualny numer zgłoszenia. Pamiętaj, aby przesłać formularz w terminie wskazanym przez Operatora!
   • Dostarcz do biura projektu/punktu konsultacyjnego Operatora wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny, który wcześniej przesłałeś elektronicznie wraz z ewentualnymi załącznikami.
   • Dokumenty możesz dostarczyć do biura projektu/punków konsultacyjnych Operatora osobiście, pocztą lub kurierem.
   • Operator przeprowadzi ocenę formalną wszystkich dostarczonych formularzy rekrutacyjnych. Masz możliwość uzupełniania dokumentów w terminie 2 dni rob   oczych od dnia wezwania – sprawdzaj maila/telefon!
   • Operator przeprowadzi ocenę merytoryczną formularzy rekrutacyjnych zweryfikowanych pozytywnie pod względem formalnym.
   • Po dokonaniu oceny, Operator ogłosi listę rekrutacyjną (osoby zakwalifikowane do dofinansowania, warunkowo zakwalifikowane – po potwierdzeniu, że dane szkolenie prowadzi do uzyskania kwalifikacji).
   • Jeśli wybrane przez Ciebie szkolenie będzie droższa niż 3635,18 zł, zdecyduj czy jeśli nie będziemy mogli dofinansować w całości kosztu wybranego przez Ciebie szkolenia, to czy chcesz dopłacić brakująca część czy zaczekać do kolejnego naboru rekrutacyjnego.
   • Po zakwalifikowaniu do projektu – podpisz umowę z Operatorem.
   • Następnie zrealizuj z nami szkolenie i przystąp do egzaminu certyfikującego (najważniejsze, aby aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkoleniowych i przystąpić do egzaminu).
   • Złóż do Operatora wniosek rozliczeniowy wraz z załącznikami, zgodnie z podpisaną umową. Operator po zweryfikowaniu, że wszystkie dostarczone przez Ciebie dokumenty rozliczające są poprawne, zatwierdzi rozliczenie szkolenia zrealizowanego w naszej firmie.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH – ZAKŁADANIE KONTA UCZESTNIKA INDYWIDUALNEGO:

1. Otwórz link: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

2. W prawym górnym rogu kliknij ZALOGUJ

3. Jeżeli nie posiadasz konta – ZAREJESTRUJ SIĘ

4. Uzupełnij formularz rejestracji użytkownika:

   • Nazwa użytkownika/Login
   • Adres e-mail
   • Powtórz adres email
   • Hasło (wymyśl hasło minimum 8 znaków)
   • Powtórz hasło
   • Imię/imiona:
   • Nazwisko:
   • Numer PESEL (UWAGA: Jeżeli nie posiadasz nr PESEL, usuń zaznaczenie w miejscu „Posiadam nr PESEL”, wpisz płeć, datę urodzenia, typ i nr innego dokumentu             tożsamości): 11223344556
   • Zaakceptuj (obowiązkowo zaznacz z lewej strony) oświadczenie dot. regulaminu i zgodę dot. danych osobowych

5. ZATWIERDŹ DANE

6. Po prawidłowej rejestracji pojawi się komunikat

7. W celu dokończenia procesu rejestracji, wejdź na swoją skrzynkę pocztową i kliknij na link aktywacyjny, który został wysłany przez Bazę Usług Rozwojowych na adres     mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym (mail pt. AKTYWACJA KONTA).

8. Po kliknięciu linku aktywacyjnego, w ciągu 10 sekund zostaniesz przekierowany na stronę logowania.

9. Zaloguj się wpisując nazwę użytkownika lub email oraz hasło.

10. Po prawidłowym zalogowaniu pojawi się komunikat, że pracujesz jako uczestnik indywidualny.

11. Aby zapisać się na daną usługę rozwojową, wejdź na szkolenie które Cię interesuje,

      a następnie kliknij ZAPISZ SIĘ NA USŁUGĘ.

Zapraszamy do współpracy !

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zapraszamy do kontaktu korzystając z poniższych danych teleadresowych bądź formularza kontaktowego.