ADR

KURSY ADR

Oferujemy Państwu kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym ADR:
PODSTAWOWE z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz SPECJALISTYCZNE z zakresu:
   • przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach;
   • przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe);
   • przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 (materiały i przedmioty promieniotwórcze).
WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:
   • ukończone 21 lat,
   • posiadanie prawa jazdy,
   • posiadanie fotografii 3,5 x 4,5 cm wykonanej na jasnym tle, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
    w pozycji frontalnej,
   • TERMINOWE ZGŁOSZENIE SIĘ NA KURS
 
Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego otrzymuje zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie objętym szkoleniem.
Uprawnienia ważne są przez okres 5 lat. Każdy z kursantów otrzymuje na własność książkę niezbędną przy przewozie towarów niebezpiecznych.

terminy kursów

W poniższej tabelce znajdują się aktualne terminy kursów ADR.

TERMIN DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃTERMIN SZKOLENIATERMIN EGZAMINU
15.12.202115-19.12.202119.12.2021
05.01.202205-09.01.202209.01.2022
19.01.202219-23.01.202223.01.2022

Ceny kursów ADR

Szczegółowy cennik kursów ADR.

NAZWA KURSUPOCZĄTKOWY/DOSKONALAJĄCY
PODSTAWOWY480 ZŁ
PODSTAWOWY + SPECJALISTYCZNY CYSTERNY630 zł
SPECJALISTYCZNE KLASA 1 (WYBUCHOWE) LUB KLASA 7 (PROMIENIOTWÓRCZE)USTALANE INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD LICZEBNOŚCI GRUPY

 

Każdy kursant zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia ADR przed przystąpieniem do egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50,50 zł.

Zapraszamy do współpracy !

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zapraszamy do kontaktu korzystając z poniższych danych teleadresowych bądź formularza kontaktowego.