Prores Rzeszów Logo

Kurs ADR dla kierowców

Oferujemy Państwu kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym ADR.
PODSTAWOWE z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz SPECJALISTYCZNE z zakresu:

  • przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach
  • przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe)
  • przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 (materiały i przedmioty promieniotwórcze).

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 21 lat,
  • posiadanie prawa jazdy,
  • posiadanie fotografii 3,5 x 4,5 cm wykonanej na jasnym tle, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, w pozycji frontalnej,
  • terminowe zgłoszenie się na kurs.

Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego otrzymuje zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie objętym szkoleniem.

Uprawnienia ważne są przez okres 5 lat. Każdy z kursantów otrzymuje na własność książkę niezbędną przy przewozie towarów niebezpiecznych.

Terminy kursów podstawowych

Termin dokonywania zgłoszeńTermin szkoleniaTermin egzaminu
17.05.202417-19.05.202419.05.2024
07.06.2024
Możliwość dofinansowania w ramach
Bazy Usług Rozwojowych
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/usluga/usluga/podglad?id=164124&uslugaId=2107507
07-09.06.202409.06.2024
12.07.2024
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/usluga/usluga/podglad?id=164124&uslugaId=2135750
12-14.07.202414.07.2024

Terminy kursów specjalistycznego - cysterny

Termin dokonywania zgłoszeńTermin szkoleniaTermin egzaminu
25.05.202425-26.05.202426.05.2024
15.06.2024
Możliwość dofinansowania w ramach
Bazy Usług Rozwojowych
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/usluga/usluga/podglad?id=164124&uslugaId=2107507
15-16.06.202416.06.2024
12.07.2024
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/usluga/usluga/podglad?id=164124&uslugaId=2135750
11-12.07.202414.07.2024

Terminy kursów specjalistycznego - klasa 1

(materiały i przedmioty wybuchowe)

Termin dokonywania zgłoszeńTermin szkoleniaTermin egzaminu
24.05.2024 przy odpowiedniej ilości chętnych24.05.202426.04.2024
14.06.2024 przy odpowiedniej ilości chętnych
Możliwość dofinansowania w ramach
Bazy Usług Rozwojowych
14.06.202416.04.2024

Ceny kursów ADR

Nazwa kursuPoczątkowy / Doskonalący
Podstawowy630 zł
Podstawowy + Specjalistyczny cysterny780 zł
Specjalistyczne klasa 1 (Wybuchowe)
lub
Klasa 7 (Promieniotwórcze)
Ustalane indywidualnie w zależności od liczebności grupy.

Każdy kursant zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia ADR przed przystąpieniem do egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50 zł.

Najczęściej zadawane pytania:

Pytanie: Kiedy organizowany jest kurs ADR?

Zgodnie z harmonogramem na naszej stronie.

Pytanie: Ile trwa kurs ADR?

  • Podstawowy – Początkowy 18 godzin/Doskonalący 14 godzin
  • Specjalistyczny na cysterny – Początkowy 13 godzin/Doskonalący 6 godzin
  • Specjalistyczny Klasa 1 (materiały wybuchowe) – Początkowy 8 godzin/Doskonalący 6 godzin

Przeczytaj więcej pytań dotyczących kursów ADR

Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes Daniel Pawłucki
ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów

Daniel: +48 531 716 006
prores@prores.org
biuro@prores.org
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram