ADR

I. KURSY ADR DLA KIEROWCÓW

Oferujemy Państwu kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym ADR:
PODSTAWOWE z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz SPECJALISTYCZNE z zakresu:
   • przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach;
   • przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe);
   • przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 (materiały i przedmioty promieniotwórcze).
WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:
   • ukończone 21 lat,
   • posiadanie prawa jazdy,
   • posiadanie fotografii 3,5 x 4,5 cm wykonanej na jasnym tle, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
    w pozycji frontalnej,
   • TERMINOWE ZGŁOSZENIE SIĘ NA KURS
 
Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego otrzymuje zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie objętym szkoleniem.
Uprawnienia ważne są przez okres 5 lat. Każdy z kursantów otrzymuje na własność książkę niezbędną przy przewozie towarów niebezpiecznych.

terminy kursów

W poniższej tabelce znajdują się aktualne terminy kursów ADR.

TERMIN DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃTERMIN SZKOLENIATERMIN EGZAMINU
13.07.202213-17.07.202217.07.2022
27.07.202227-31.07.202231.07.2022
10.08.202210-14.08.202214.08.2022

Ceny kursów ADR

Szczegółowy cennik kursów ADR.

NAZWA KURSUPOCZĄTKOWY/DOSKONALAJĄCY
PODSTAWOWY530 zł
PODSTAWOWY + SPECJALISTYCZNY CYSTERNY680 zł
SPECJALISTYCZNE KLASA 1 (WYBUCHOWE) LUB KLASA 7 (PROMIENIOTWÓRCZE)USTALANE INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD LICZEBNOŚCI GRUPY

 

Każdy kursant zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia ADR przed przystąpieniem do egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50,50 zł.

II. SZKOLENIA ADR STANOWISKOWE

Oferujemy Państwu szkolenia stanowiskowe dla wszystkich pracowników mających w zakresie obowiązków styczność podczas pracy w firmie z towarami niebezpiecznymi.

Szkolenie jest skierowane do: kierowców, magazynierów, osób dokonujących załadunku/rozładunku, pracowników administracyjnych, osób współuczestniczących w transporcie towarów niebezpiecznych (konwojenci), a także osób sprawujących nadzór nad tymi procesami.

Szkolenie obejmuje m.in. tematykę dotyczącą:

   1. Regulacje prawne, podstawowe pojęcia;
   2. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych;
   3. Charakterystyka zagrożeń towarów niebezpiecznych;
   4. Nalepki ostrzegawcze – wzory i znaczenie;
   5. Wymagana dokumentacja;
   6. Wyłączenia spod przepisów ADR;
   7. Oznakowanie opakowań;
   8. Obowiązki uczestników transportu towarów ADR;
   9. Odpowiedzialność cywilna, administracyjna i karna.

Szkolenia odbywają się w centrum Rzeszowa lub w siedzibie firmy.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie uprawniające do prac związanych z towarami niebezpiecznymi.

Koszt szkolenia ustalany indywidualnie.

Zapraszamy do współpracy !

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zapraszamy do kontaktu korzystając z poniższych danych teleadresowych bądź formularza kontaktowego.