I. Kurs ADR dla kierowców

Oferujemy Państwu kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym ADR.
PODSTAWOWE z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz SPECJALISTYCZNE z zakresu:

 • przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach
 • przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe)
 • przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 (materiały i przedmioty promieniotwórcze).

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 21 lat,
 • posiadanie prawa jazdy,
 • posiadanie fotografii 3,5 x 4,5 cm wykonanej na jasnym tle, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, w pozycji frontalnej,
 • terminowe zgłoszenie się na kurs.

Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego otrzymuje zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie objętym szkoleniem.

Uprawnienia ważne są przez okres 5 lat. Każdy z kursantów otrzymuje na własność książkę niezbędną przy przewozie towarów niebezpiecznych.

Terminy kursów podstawowych

Termin dokonywania zgłoszeńTermin szkoleniaTermin egzaminu
03.11.202303-05.11.202305.11.2023

Terminy kursów specjalistycznego - cysterny

Termin dokonywania zgłoszeńTermin szkoleniaTermin egzaminu
11.11.202311-12.11.202312.11.2023

Terminy kursów specjalistycznego - klasa 1

(materiały i przedmioty wybuchowe)

Termin dokonywania zgłoszeńTermin szkoleniaTermin egzaminu
02.11.202302.11.202305.11.2023

Ceny kursów ADR

Nazwa kursuPoczątkowy / Doskonalący
Podstawowy580 zł
Podstawowy + Specjalistyczny cysterny730 zł
Specjalistyczne klasa 1 (Wybuchowe)
lub
Klasa 7 (Promieniotwórcze)
Ustalane indywidualnie w zależności od liczebności grupy.

Każdy kursant zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia ADR przed przystąpieniem do egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50 zł.

II. Szkolenia ADR stanowiskowe

Oferujemy Państwu szkolenia stanowiskowe dla wszystkich pracowników mających w zakresie obowiązków styczność podczas pracy w firmie z towarami niebezpiecznymi.

Szkolenie jest skierowane do: kierowców, magazynierów, osób dokonujących załadunku/rozładunku, pracowników administracyjnych, osób współuczestniczących w transporcie towarów niebezpiecznych (konwojenci), a także osób sprawujących nadzór nad tymi procesami.

Szkolenie obejmuje m.in. tematykę dotyczącą:

 1. Regulacje prawne, podstawowe pojęcia;
 2. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych;
 3. Charakterystyka zagrożeń towarów niebezpiecznych;
 4. Nalepki ostrzegawcze – wzory i znaczenie;
 5. Wymagana dokumentacja;
 6. Wyłączenia spod przepisów ADR;
 7. Oznakowanie opakowań;
 8. Obowiązki uczestników transportu towarów ADR;
 9. Odpowiedzialność cywilna, administracyjna i karna.

Szkolenia odbywają się w centrum Rzeszowa lub w siedzibie firmy.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie uprawniające do prac związanych z towarami niebezpiecznymi.

Koszt szkolenia ustalany indywidualnie

Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes Daniel Pawłucki
ul. Staroniwska 175/1, 35-101 Rzeszów
ul. Przemysłowa 5/7, 35-105 Rzeszów

Daniel: +48 531 716 006

prores@prores.org
biuro@prores.org
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram