ADR dofin. z UE – II edycja

ADR dofinansowane z UE - II edycja

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„SZKOLENIA ZAWODOWE DLA KIEROWCÓW Z ZAKRESU PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR – WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE – II edycja”

Nr RPSW.08.05.03-26-0070/19

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r.  do 31.08.2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Podniesienie kwalifikacji 100 osób dorosłych poprzez uczestnictwo w kursach z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym ADR, zakończonych egzaminem.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 148 498,12 zł

 

REALIZOWANE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
Kurs podstawowy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, wraz z egzaminem (26h)

Kurs specjalistyczny z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach, wraz z egzaminem (18h)

Łącznie 6 dni szkoleniowych

 

GRUPA DOCELOWA

Projekt jest skierowany do 100 osób dorosłych z obszaru woj. świętokrzyskiego (uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osób starszych i osób o niskich kwalifikacjach.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie otwartym w turach, jednorazowo przed rozpoczęciem danego szkolenia.

Informacje o aktualnych terminach naboru dostępne są w Aktualnościach. 


WARUNKI UDZIAŁU

Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

   • osoba mająca w dniu rozpoczęcia udziału w proj. ukończony 21 rok życia,
   • osoba z obszaru woj. świętokrzyskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
   • osoba posiadająca aktualne prawo jazdy kat. B, C lub C+E,
   • osoba wobec której nie stwierdzono przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 3    ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414),
   • osoba wobec której nie stwierdzono przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
   • osoba zainteresowana z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
   • osoba nie prowadząca własnej działalności gospodarczej.

 

BIURO PROJEKTU ORAZ MIEJSCE SZKOLEŃ:

Ośrodek Szkolenia KARFAST
ul. Żytnia 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Kontakt: 531 716 006, 731 416 006

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:

W celu udziału w rekrutacji powyższe dokumenty należy dostarczyć w oryginale do biura projektowego lub w formie skanu na adres email: 

biuro@prores.org a następnie w oryginale w pierwszym dniu szkolenia

Zapraszamy do współpracy !

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zapraszamy do kontaktu korzystając z poniższych danych teleadresowych bądź formularza kontaktowego.