ciezarowka

Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego

ProRes

Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes rozpoczęło swoją działalność w 2013 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na specjalistyczne usługi doradcze oraz szkoleniowe dla jednostek sektora logistycznego,
w szczególności:
   • doradztwa specjalistycznego dla przedsiębiorstw z zakresu bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych /ADR/,
   • kursów dla kierowców z zakresu bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym /ADR/,
   • kursów z zakresu napełniania i opróżniania urządzeń transportowych, tzw. “nalewaki”,
   • szkoleń okresowych oraz kwalifikacji dla kierowców,
   • szkoleniami oraz obsługą firm w zakresie BHP
Nieustannie zmieniający się rynek oraz dynamiczny rozwój gospodarczy wymagają ciągłego podnoszenia kwalifikacji.
Misją Podkarpackiego Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes jest dostarczenie swoim Klientom niezbędnej wiedzy, oraz wsparcia, gwarantującego osiągnięcie wymiernych korzyści w zakresie działalności przedsiębiorstwa.
Wspieramy naszych Klientów swoim doświadczeniem, wypracowując najlepsze dla nich rozwiązania.
ciezarowka

Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego

ProRes

Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes rozpoczęło swoją działalność w 2013 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na specjalistyczne usługi doradcze oraz szkoleniowe dla jednostek sektora logistycznego,
w szczególności:
   • doradztwa specjalistycznego dla przedsiębiorstw z zakresu bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych /ADR/,
   • kursów dla kierowców z zakresu bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym /ADR/,
   • kursów z zakresu napełniania i opróżniania urządzeń transportowych, tzw. “nalewaki”,
   • szkoleń okresowych oraz kwalifikacji dla kierowców,
   • szkoleniami oraz obsługą firm w zakresie BHP
Nieustannie zmieniający się rynek oraz dynamiczny rozwój gospodarczy wymagają ciągłego podnoszenia kwalifikacji.
Misją Podkarpackiego Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes jest dostarczenie swoim Klientom niezbędnej wiedzy, oraz wsparcia, gwarantującego osiągnięcie wymiernych korzyści w zakresie działalności przedsiębiorstwa.
Wspieramy naszych Klientów swoim doświadczeniem, wypracowując najlepsze dla nich rozwiązania.

Aktualności