Obowiązek wyznaczenia doradcy ADR wg zmian ADR 2019

Zmiany ADR 2019 niedługo zostaną ogłoszone - zgodnie z informacją na stronie Rządowego Centrum Legislacji najpóźniej do 26.04.2019 r.
Jednakże już dzisiaj przypominamy, że jedną ze zmian będzie obowiązek wyznaczenia od 1 stycznia 2023 roku przez każdego nadawcę doradcy ds. bezpieczeństwa ADR. Dotychczas ADR wskazywał, że jedynie podmioty, których działalność dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych, pakowania, załadunku, napełniania lub rozładunku powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców ADR. 
W związku z powyższym zapraszamy wszystkie podmioty, których działalność obejmuje proces nadawania towarów niebezpiecznych, a które jeszcze doradcy w swoich zasobach nie posiadają, do kontaktu i do współpracy.