O NAS

Jesteśmy Firmą, której nadrzędnym celem  jest wsparcie przedsiębiorców w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Współczesny rynek pracy wymaga od przedsiębiorców specjalistycznej wiedzy w zakresie prowadzonych procesów technologicznych i związanej z nim odpowiedzialności oraz systemowego podejścia w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników.
 
Nieustannie zmieniający się rynek oraz dynamiczny rozwój gospodarczy wymagają ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Misją Podkarpackiego Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes jest dostarczenie swoim Klientom niezbędnej wiedzy, oraz wsparcia, gwarantującego osiągnięcie wymiernych korzyści w zakresie działalności przedsiębiorstwa. Wspieramy naszych Klientów swoim doświadczeniem, wypracowując najlepsze dla nich rozwiązania w zakresie:
  • Przewozu towarów niebezpiecznych ADR;
  • Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
  • Ochrony Przeciwpożarowej;
  • Obsługi urządzeń nalewczo - odbiorczych zbiorników transportowych (UNO);
  • Obsługi kadrowej i rozwijania umiejętności miękkich.
DSC00891 
DANIEL PAWŁUCKI
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych na Wydziale Logistyki w Poznaniu oraz studiów magisterskich o specjalności transport i logistyka w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw. Swoją wiedzę poszerzał uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach zawodowych m.in. w Stanach Zjednoczonych. Praktykujący doradca ds. ADR oraz Audytor systemu HACCP. Wieloletni wykładowca przedmiotów zawodowych na kierunkach: technik logistyk oraz technik obsługi portów i terminali logistycznych. Jego szkolenia cechuje swoboda prowadzenia zajęć, łatwość przekazywania wiedzy słuchaczom, a nade wszystko pełna pozytywnej energii atmosfera. Energiczny i ambitny, a przy tym stale dążący do obranych celów. Wyznaje zasadę, że satysfakcja i zadowolenie odbiorców, jest nadrzędną wartością jego pracy.

43595743_942759459251034_8717794582990946304_n
AGATA WANOWICZ
Absolwentka studiów inżynierskich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy. Ukończyła studia magisterskie z zarządzania o specjalności przedsiębiorczość i marketing na Politechnice Lubelskiej. Praktykujący specjalista ds. bhp i doradca ds. bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na kierunku technik bhp.  Członek Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Prelegentka i uczestniczka wielu konferencji i seminariów z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy. Autorka kilku publikacji naukowych nt. zagrożeń psychospołecznych i ich oddziaływania na pracownika. Pełna energii, chęci i motywacji do pracy, którą zaraża uczestników swoich szkoleń.  Wyznaje zasadę, że każde szkolenie to wyzwanie, które przynosi korzyści zarówno dla słuchaczy jak i dla niej samej.