LEXTRANS

lextrans 1

Szanowni Państwo informujemy, że Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes podjęło współpracę z firmą LEXTRANS, która oferuje szeroki wachlarz usług wspierających przedsiębiorstwa transportowe.
Firma LEXTRANS oferuje Państwu następujące usługi: 
  • szkolenia kadry zarządzającej przedsiębiorstwami transportowymi w zakresie prowadzenia niezbędnej dokumentacji wg aktualnych przepisów przewozowych oraz systemu zarzadzania przedsiębiorstwem, 
  • szkolenia okresowe kierowców posiadających uprawnienia kategorii "C" i "D", szkolenia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji przyspieszonej i kwalifikacji uzupełniającej,
  • szkolenia kierowców realizujących przewozy w Państwa firmach pod kątem przestrzegania norm wymaganych przez Inspekcje Transportu Drogowego oraz inne europejskie służby kontrolne, w tym szkolenia specjalistyczne z zakresu czasu pracy kierowców, zabezpieczenia ładunków, rodzaju wykonywanych przewozów (przewóz towarów niebezpiecznych, towarów łatwopsujących się, zwierząt, drewna itp.).
  • audyty dokumentacji transportowej głównie pod kątem ewentualnych kontroli Państwa przedsiębiorstw prowadzonych przez ITD i Inspekcję Pracy, 
  • doradztwo prawne i merytoryczne w zakresie konkretnych spraw prowadzonych przez w/w instytucje wobec Waszych firm, w tym pisania pism urzędowych i procesowych (odwołania, wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności kary, wnioski o rozłożenie kary na raty, itp.) 
  • prowadzenie obowiązkowej ewidencji czasu pracy kierowców wprowadzonej od 28 czerwca 2009 przepisem art. 25 ustawy o czasie pracy kierowców,
  • rozliczanie czasu pracy kierowców (tachografy analogowe i cyfrowe), 
  • pobieranie i archiwizacja danych z kart kierowców oraz tachografów cyfrowych, 
  • pomoc merytoryczna i techniczna w uzyskaniu uprawnień przewozowych tj. licencji na wykonywanie krajowego i/lub międzynarodowego transportu osób i/lub rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na przewozy regularne osób oraz ponadnormatywne rzeczy,
  • ustalanie tras przejazdu z uwzględnieniem obowiązujących norm czasu pracy kierowców.
 
PCDL ProRes rekomenduje firmę LEXTRANS jako solidnego i rzetelnego partnera w zakresie ww. usług. Więcej informacji nt. oferty oraz współpracy z firmą LEXTRANS znajdziecie Państwo pod adresem: www.lextrans.pl