WyszukiwarkaKursy ADR

Oferujemy Państwu kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym ADR:

PODSTAWOWE  z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz SPECJALISTYCZNE z zakres u:
  • przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach;
  • przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe);
  • z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 (materiały
    i przedmioty promieniotwórcze).
 

Warunki przyjęcia kierowcy na kurs: 

  • ukończone 21 lat, 
  • posiadanie prawa jazdy,
  • posiadanie fotografii 3,5 x 4,5 cm wykonanej na jasnym tle, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, w pozycji frontalnej,
  • TERMINOWE ZGŁOSZENIE SIĘ NA KURS.


Kursy odbywają się w centrum Rzeszowa.

Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego otrzymuje zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie objętym szkoleniem. Uprawnienia ważne są przez okres 5 lat. Każdy z kursantów otrzymuje na własność książkę niezbedną przy przewozie towarów niebezpiecznych.
 

ADR_awersksiążka003