Wyszukiwarka


Kurs pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.
Umiejętność ratowania życia może przydać się każdemu z nas, jest również obowiązkiem z prawnego punktu widzenia.

Pierwsza pomoc przedlekarska w wypadku komunikacyjnym polega na wykonaniu podstawowych czynności mających na celu ratowanie życia lub zdrowia osób poszkodowanych, przed przybyciem pogotowia ratunkowego i innych wyspecjalizowanych służb ratowniczych.

Nasze szkolenie obejmuje:
  1. Ocenę sytuacji, zabezpieczenie miejsca wypadku, powiadomienie służb ratowniczych.
  2. Rodzaje obrażeń, sposoby ich rozpoznawania i zaopatrywania. Postępowania w określonych sytuacjach - udzielanie pierwszej pomocy.
  3. Postępowanie z ofiarami wypadków bez podstawowych funkcji życiowych. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa.
  4. Zajęcia praktyczne: wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, zaopatrywanie ran i krwotoków, złamania, zakladanie kołnieża ortopedycznego, pozycja boczna ustalona, ćwiczenia RKO z użyciem profesjonalnego manekinu do nauki uciskiwania serca i sztucznego oddychania.
  5. Pytania.
Cena kursu: 100 zł/osoba

wypadek 1