Kurs obsługi urządzeń NO

Oferujemy Państwu kursy z zakresu uzyskania uprawnień TDT do obsługi UNO (nalewaki cystern) na napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych w transporcie drogowym dla dwóch klas materiałów niebezpiecznych: 2 klasa - gazy, 3 klasa - materiały ciekłe zapalne. Kursy prowadzone są zgodnie z art. 22 ust. 3 Ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy zaświadczenia kwalifikacyjne osób, o których mowa w ust. 3, po 1 czerwca 2019 r. są wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować.
 
Warunki przyjęcia na kurs:
  • przynajmniej wykształcenie zawodowe lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego;
  • ukończony 18 rok życia;
Kurs na napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych cystern "nalewaki" składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego - łącznie dwa dni szkoleniowe. Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego.
Szkolenie teoretyczne odbywa się w Rzeszowie natomiast szkolenie praktyczne wraz z egzaminem odbywa się w PERN Wola Rzędzińska (dla paliw płynnych) oraz w Gas Trading Podkarpacie Dębica (dla gazów palnych).