WyszukiwarkaKurs obsługi Urządzeń Nalewczo - Odbiorczych "nalewaki"

Oferujemy Państwu kursy z zakresu uzyskania uprawnień TDT do obsługi UNO (nalewaki cystern) na napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych w transporcie drogowym dla dwóch klas materiałów niebezpiecznych: 2 klasa - gazy, 3 klasa - materiały ciekłe zapalne.
 
Warunki przyjęcia na kurs:
  • przynajmniej wykształcenie zawodowe lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego;
  • ukończony 18 rok życia;
  • poprawne wypełnienie wniosku i dostarczenie go do Centrum (wniosek do pobrania w zakładce "pliki do pobrania").
Kurs na napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych cystern "nalewaki" składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego - łącznie dwa dni szkoleniowe. Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego.
Szkolenie teoretyczne odbywa się w Rzeszowie natomiast szkolenie praktyczne wraz z egzaminem odbywa się w OLPP Wola Rzędzińska (dla paliw płynnych) oraz w Gas Trading Podkarpacie Dębica (dla gazów palnych). Uprawnienia TDT na tankowanie i opróżnienie zbiorników transportowych są ważne bezterminowo.