WyszukiwarkaHACCP

Zagwarantowanie bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej posiłków w żywieniu zbiorowym jest możliwe jedynie przy wdrożeniu do codziennej praktyki tzw. systemów zarządzania i zapewnienia jakości.

System HACCP pozwala zminimalizować zagrożenia, jakie dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności powstają na różnych etapach jej produkcji i dystrybucji.

Dlatego też, Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes oferuje Państwu kompleksowe wdrożenie systemu HACCP /Hazard Analysis Critical Control Point/ zgodnie z wymogami prawnymi Unii Europejskiej oraz wymogami krajowymi. 

Nasza oferta obejmuje:

  • Przeprowadzenie audytu wstępnego Państwa firmy pod kątem spełniania wymagań systemu HACCP;
  • Przeprowadzenie szkolenia wszystkich pracowników firmy;
  • Opracowanie dokumentacji systemu HACCP;
  • Nadzór nad funkcjonującym systemem HACCP przez okres określony w umowie.
System HACCP przygotowujemy indywidualnie dla każdego kontrahenta uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności. 
Koszt wdrożenia systemu HACCP jest uzależniony od wielu czynników, dlatego też podanie wyceny możliwe jest po wstępnej wizycie audytora HACCP w Państwa firmie.

W naszej ofercir znajdują się również szkolenia HACCP  dla pracowników wszystkich firm zajmujących się produkcją, przetwarzaniem, dystrybucją oraz magazynowaniem żywności zarówno nowo zatrudnianych w branży żywnościowej, jak i doświadczonych pracowników w ramach odświerzenia wiadomości.

Poniżej przedstawiamy tematykę organizowanego przez nas szkolenia:

  • Podstawy prawne dotyczące systemu HACCP;
  • HACCP i jego czynniki składowe;
  • Zasady GMP i GHP;
  • Omówienie praktycznego wdrażania i późniejszego funkcjonowania systemu;

Szkolenie zakończone jest wydaniem imiennych certyfikatów, potwierdzających udział w szkoleniu.

Szkolenia mogą być organizowane w siedzibie firmy, co pozwala na dostosowanie się przez nas do indywidualnych potrzeb klienta a także pomaga w ewentualnie późniejszym wdrażaniem systemu i w tworzeniu dokumentacji.