Doradztwo ADR

Oferujemy Państwu usługi doradcze zgodnie z wymaganiami przepisów 1.8.3 Umowy ADR oraz art. 40-41 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r, (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834, z późn. zm.).
Głównym zadaniem doradcy jest wprowadzanie procedur nadzorujących czynności związanych z przygotowaniem, nadaniem i przewozem materiałów niebezpiecznych oraz śledzenie zgodności tych działań z wymaganiami określonymi w umowie ADR i ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Doradca taki może być podmiotem niezależnym od przedsiębiorcy działającym na podstawie odpowiedniej umowy.
Oferowane przez nas usługi obejmują doradztwo z zakresu m.in.:
  1. klasyfikacji towarów niebezpiecznych

  2. przewozu towarów niebezpiecznych (kontakt z pracownikami administracyjnymi jak i kierowcami, magazynierami itp.)

  3. wymagań dotyczących pakowania, załadunkiem, napełnianiem, rozładunkiem

  4. sporządzania sprawozdań rocznych i raportów powypadkowych

  5. oceny zgodności realizacji operacji transportowych z obowiązującymi przepisami ADR

  6. szkoleń dla pracowników

 

doradztwo