WyszukiwarkaCennik kursów

CENY KURSÓW ADR:

Podstawowy

Początkowy: 350 zł                                              Doskonalący: 300 zł

 w połączeniu z

Specjalistycznym z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach

Początkowym: 500 zł                                              Doskonalącym: 450 zł

 w połączeniu z

 Specjalistycznym z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1
(materiały i przedmioty wybuchowe)

 Początkowym: 750 zł                                              Doskonalącym: 700 zł

w połączeniu z

Specjalistycznym z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7
(materiały i przedmioty promieniotwórcze)

Początkowym: 900 zł                                              Doskonalącym: 800 zł

 

W PRZYPADKU POSIADANIA UPRAWNIEŃ PODSTAWOWYCH I ZAPISANIA SIĘ JEDYNIE NA KURSY SPECJALSITYCZNE, KOSZT KAŻDEGO KURSU SPECJALSITYCZNEGO WYNOSI 250 ZŁ. 

ROZLICZENIE ZA KURS NASTĘPUJE W PIERWSZYM DNIU SZKOLENIOWYM W FORMIE GOTÓWKOWEJ LUB W FORMIE FAKTURY PRZELEWOWEJ.

ORGZANIZCJA KURSÓW KLASY 1 i KLASY 7 WYMAGA ZAPISANIA SIĘ MINIMUM DWÓCH OSÓB.

KAŻDY KURSANT JEST ZOBOWIĄZANY DO UISZCZENIA OPŁATY ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA ADR PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO PRZED KOMISJĄ Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO w kwocie 50,50 zł

OPŁATĘ ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA WPŁACA SIĘ NA KONTO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, AL. ŁUKASZA CIEPLIŃSKIEGO 4, 35-010 RZESZÓW

NR KONTA: 38 1020 4391 0000 6302 0159 0116

Tytułem: "Wydanie zaświadczenia 50 zł, opłata ewidencyjna 0,50 zł"

Potwierdzenie opłaty należy przekazać urzędnikowi UM w dniu egzaminu