BHP i PPOŻ.

Zgodnie z Ustawą - Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., rozdział X, art. 209 (1), art. 237 (11) każdy z pracodawców, w zależności od ilości zatrudnianych pracowników, jest obowiązany w odpowiedniej formie do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową.

Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes oferuje nw. uslugi związane
z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz ochroną ppoż.
 1. Stały nadzór nad warunkami pracy (dla przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 100 pracowników);
 2. Szkolenia wstępne w formie instruktażu ogólnego dla wszystkich grup
  pracowników;
 3. Szkolenia okresowe dla wszystkich grup pracowników;
 4. Szkolenia podstawowe i okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP (zatrudniających mniej niż 10 pracowników);
 5. Audyty oraz bieżące doradztwo i wsparcie w zakresie BHP;
 6. Sporządzanie niezbędnej dokumentacji z zakresu BHP, m.in.: postępowania
  powypadkowe, analiza i ocena ryzyka zawodowego, opiniowanie instrukcji BHP itp.;
 7. Szkolenia dla pracowników z zakresu ppoż. i ewakuacji;
 8. Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
 9. Organizacja i prowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych.

Z A P R A S Z A M Y   

Odpowiemy na każde zaproszenie do siedziby firmy aby omówić ewentualne szczegóły podjęcia współpracy.