Aktualności

  • Wpis do Bazy Usług Rozwojowych

    Z przyjemnością informujemy, że PCDL ProRes zostało wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, dzięki czemu zwiększa się możliwość skorzystania przez naszych klientów ze szkoleń w ramach dofinansowania. Niebawem szczegóły w nowej zakładce :)

  • Obowiązek wyznaczenia doradcy ADR wg zmian ADR 2019

    Zmiany ADR 2019 niedługo zostaną ogłoszone - zgodnie z informacją na stronie Rządowego Centrum Legislacji najpóźniej do 26.04.2019 r. Jednakże już dzisiaj przyp ominamy, że jedną ze zmian będzie obowiązek wyznaczenia od 1 stycznia 2023 roku przez każdego nadawcę doradcy ds. bezpieczeństwa ADR. Dotychczas ADR wskazywał, że jedynie podmioty, których działalność dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych, pakowania, załadunku, napełniania lub rozładunku powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców ADR.  W związku z powyższym zapraszamy wszystkie podmioty, których działalność obejmuje...