ADR stanowiskowe

Oferujemy Państwu szkolenia stanowiskowe dla wszystkich pracowników mających w zakresie obowiązków styczność podczas pracy w firmie
z
towarami niebezpiecznymi.
Szkolenie jest skierowane do: kierowców, magazynierów, osób dokonujących załadunku/rozładunku, pracowników administracyjnych, osób współuczestniczących w transporcie towarów niebezpiecznych (konwojenci), a także osób sprawujących nadzór nad tymi procesami.


Warunki realizacji szkolenia:
  • ukończone 18lat.


Szkolenia odbywają się w centrum Rzeszowa lub w siedzibie firmy.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie uprawniające do prac związanych z towarami niebezpiecznymi.

Koszt szkolenia ustalany indywidualnie.