WyszukiwarkaADR

Oferujemy Państwu kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym ADR:

PODSTAWOWE  z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz SPECJALISTYCZNE z zakresu:
  • przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach;
  • przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe);
  • z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 (materiały
    i przedmioty promieniotwórcze).
Warunki przyjęcia kierowcy na kurs: 
  • ukończone 21 lat, 
  • posiadanie prawa jazdy,
  • posiadanie fotografii 3,5 x 4,5 cm wykonanej na jasnym tle, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, w pozycji frontalnej,
  • TERMINOWE ZGŁOSZENIE SIĘ NA KURS.

Kursy odbywają się w centrum Rzeszowa.

Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego otrzymuje zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie objętym szkoleniem. Uprawnienia ważne są przez okres 5 lat. Każdy z kursantów otrzymuje na własność książkę niezbedną przy przewozie towarów niebezpiecznych.
 

ADR_awersksiążka003


TERMINY KURSÓW
 
TERMIN DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ: TERMIN SZKOLENIA TERMIN EGZAMINU
07.02.2019 8-10.02.2019
16-17.02.2019
17.02.2019
21.02.2019 22-24.02.2019
2-3.03.2019
3.03.2019
     
 

CENY KURSÓW ADR

 NAZWA KURSU POCZĄTKOWY DOSKONALĄCY
 PODSTAWOWY 350 ZŁ 300 ZŁ
 PODSTAWOWY + SPECJALISTYCZNY CYSTERNY  500 ZŁ 450 ZŁ
 SPECJALISTYCZNE KLASA 1 (WYBUCHOWE) lub KLASA 7 (PROMIENIOTWÓRCZE)   USTALANE INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD LICZEBNOŚCI GRUPY

KAŻDY KURSANT JEST ZOBOWIĄZANY DO UISZCZENIA OPŁATY ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA ADR PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO PRZED KOMISJĄ Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO w kwocie 50,50 zł