WyszukiwarkaADR

Oferujemy Państwu kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym ADR:

PODSTAWOWE  z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz SPECJALISTYCZNE z zakresu:
  • przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach;
  • przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe);
  • z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 (materiały
    i przedmioty promieniotwórcze).
Warunki przyjęcia kierowcy na kurs: 
  • ukończone 21 lat, 
  • posiadanie prawa jazdy,
  • posiadanie fotografii 3,5 x 4,5 cm wykonanej na jasnym tle, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, w pozycji frontalnej,
  • TERMINOWE ZGŁOSZENIE SIĘ NA KURS.

Kursy odbywają się w centrum Rzeszowa.

Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego otrzymuje zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie objętym szkoleniem. Uprawnienia ważne są przez okres 5 lat. Każdy z kursantów otrzymuje na własność książkę niezbedną przy przewozie towarów niebezpiecznych.
 

ADR_awersksiążka003


TERMINY KURSÓW
 
TERMIN DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ: TERMIN SZKOLENIA TERMIN EGZAMINU
5.04.2019 5-7.04.2019
12-13.04.2019
13.04.2019
26.04.2019 26-28.04.2019
4-5.05.2019
5.05.2019
10.05.2019 10-12.05.2019
17-18.05.2019
18.05.2019
24.05.2019 24-26.05.2019
31.05-1.06.2019
1.06.2019
7.06.2019 7-9.06.2019
14-15.06.2019
15.06.2019
 

CENY KURSÓW ADR

 NAZWA KURSU POCZĄTKOWY DOSKONALĄCY
 PODSTAWOWY 350 ZŁ 300 ZŁ
 PODSTAWOWY + SPECJALISTYCZNY CYSTERNY  500 ZŁ 450 ZŁ
 SPECJALISTYCZNE KLASA 1 (WYBUCHOWE) lub KLASA 7 (PROMIENIOTWÓRCZE)   USTALANE INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD LICZEBNOŚCI GRUPY

KAŻDY KURSANT JEST ZOBOWIĄZANY DO UISZCZENIA OPŁATY ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA ADR PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO PRZED KOMISJĄ Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO w kwocie 50,50 zł